ŠTAMPA VREDNOSNICA

Poštanske marke

Koverte

Poštanske marke, koverte i razne vrednosnice spadaju u specifične grafičke proizvode, čija izrada zahteva ne samo visok stepen kvaliteta i kontrole, nego i poseban „know-how“. Poštanske marke sa perforacijom se izrađuju na posebnim mašinama i specijalnim alatima, koje su jedinstvene na našim prostorima.

Štamparija Forum se ponosi činjenicom da je pored Zavoda za izradu novčanica jedina ustanova u Republici Srbiji koja je akreditovana za izradu poštanskih maraka i drugih vrednosnica. To smatramo dokazom da kvalitet usluga koju pružamo zadovoljava visoke i stroge standarde.