O NAMA

Vaša inspiracija, naša štampana stvarnost.

Štamparija Forum osnovana je davne 1957. godine, sa prvenstvenim ciljem da štampa dnevne novine „Magyar Szó” i ostala izdanja na jezicima nacionalnih manjina. Istovremeno započeta je i tradicija izrade kvalitetnih knjiga, prvenstveno na mađarskom jeziku, ali i za inostrano tržište.

Danas, Štamparija Forum je organizaciona jedinica D.o.o. Magyar Szó Kft., čiji je osnivač Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine.

Forumovi kaligrafi, litografi, cinkografi, mašinisti, grafički dizajneri knjiga i plakata i crtači stripova stekli su zavidnu međunarodnu reputaciju. Kao dokaz postoji mnoštvo međunarodnih nagrada koje su osvojene za razne knjige, monografije i plakate, ali i međunarodno priznata stručnost i preciznost u izradi poštanskih maraka.

Gotovo da ne postoje novine ili časopisi na mađarskom jeziku, koje se izdaju u Srbiji, a da nisu u nekom trenutku izrađivane u Forumu.

Najpoznatije su: Magyar Szó, Hét Nap (ranije 7Nap), Dolgozók, Képes Ifjúság (ranije Ifjúság), Jó Pajtás, Mézeskalács, itd. Tu su se štampali i Buksi, Sportvilág, katolički mesečnik Hitélet, kao i mesečnik reformatske crkve Református Élet.

Devedesetih godina prošlog veka u Štampariji Forum štampan je i prvi privatni list na mađarskom jeziku – Napló.

Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine na
srpskom i na jezicima nacionalnih manjina u službenoj upotrebi na teritotiji APV se i dan danas tu izrađuje.

U preko 60 godina dugoj istoriji štamparije, izrađeno je više hiljada naslova knjiga za Izdavački Zavod Forum. Tu su pripremani kultni HÍD, Létünk, a jedno vreme i Új Symposion. Izdanja za razonodu u višemilionskim tiražima, kao što su Stripoteka, Ljubavni romani, Asteriks i Obeliks, Talični Tom (poslednja dva i na mađarskom jeziku) su takođe štampana u našoj štampariji.