USLUGA DORADE – KNJIGOVEZNICA

Da bi se dobio finalni proizvod potreban je postupak dorade.
Dorada podrazumeva završnu obradu proizvoda:
tvrd povez – ručni rad, povez klamerom, šivenje, povez toplim lepilom, plastifikacija, savijanje, perforacija, sečenje itd.