KNJIGOVEZNICA

Nakon štampe, potrebno je tabake dalje obraditi kako bi dobili finalni grafički proizvod. Od toga da li se izrađuje knjiga u tvrdom povezu – koji je najkompleksniji grafički proizvod, ili jednostavan plakat, zavisi i koji će se procesi odvijati u knjigoveznici, tj. u završnoj grafičkoj obradi.
Štamparija Forum poseduje ne samo neophodne mašine nego i iskusne ruke, koje sve knjigovezačke poslove – od poveza knjiga u tvrdom povezu, preko broširanog poveza (povez toplim lepilom), poveza klamerom, šivenja knjižnog bloka, plastifikacije, savijanja, perforacije, sečenja, pa sve do ekspedicije – izrađuju kvalitetno poštujući zadate rokove.