TABAČNA ŠTAMPA

Ofset tabačna štampa smatra se najkvalitetnijom tehnologijom dobijanja otiska na različitim vrstama podloga. Pomoću četvorobojnih mašina dobija se otisak u koloru, a moguća je i upotreba posebnih, tzv. spot boja (Pantone, HKS, metalik boje), na premaznim ili ofsetnim papirima, gramature od 70g do 300g.
Štamparija Forum poseduje dve četvorobojne mašine Heidelberg Speedmaster u formatima B2 (70x50cm) i B1 (100x70cm). Na njima se izrađuju knjige, plakati, poštanske marke, koverte, časopisi, katalozi, brošure i ostala akcidencija u visokom kvalitetu po kojem je Štamparija Forum poznata od svog osnivanja 1957. godine.