ROTACIONA ŠTAMPA

Proces rotacione ofset štampe je veoma ekonomičan za velike tiraže, a prednosti su velika brzina i optimalni kvalitet. Sam proces štampe se vrši na papiru u rolni, i iz tog razloga moguće je postizanje velike brzine štampe. Zbog specifične konstrukcije, rotacione mašine omogućavaju štampu na tankom i manje kvalitetnom (novinskom) hartijom, što omogućava uštedu u ceni izrade proizvoda, a samim tim i krajnjem kupcu.

Štamparija Forum poseduje dve rotacione ofset mašine: novinsku marke MAN – Mediaman, na kojem se štampaju dnevne i nedeljne novine u koloru, kao i jednu manju mašinu marke Albert (A200S), koje svakodnevno izrađuju časopise, novinske dodatke, pa i knjige. Velika prednost svih naših rotacionih mašina je što one objedinjuju i proces savijanja tabaka na kraju štampe. To za nas znači da u izradi imamo jedan proces manje, a samim tim i veću brzinu, a to za rezultat ima smanjenu cenu grafičkog proizvoda.