Štamparija Forum je 28. maja 1957. godine počela štampanje lista Magyar Szó, a istovremeno i štampanje knjiga. Štamparija Forum se i dan-danas smatra podružnicom, ili pak partnerskom firmom, preduzeća Magyar Szó Lapkiadó Kft. Forumovi kaligrafi, litografi, mašinisti, dizajneri knjiga i plakata, crtači stripova, stekli su zavidnu međunarodnu reputaciju. Dovoljno je ovo potkrepiti činjenicom da su visoka stručnost i preciznost u izradi poštanskih maraka međunarodno priznate, te da su knjige, monografije, plakati, takođe zaslužili brojne međunarodne nagrade.
Gotovo da su sve vojvođanske novine na mađarskom jeziku tu izdavane: 7 Nap, Dolgozók, Ifjúság (sadašnji Képes Ifjúság), Jó Pajtás, zatim Mézeskalács… Od 1962. godine tu su se štampali Buksi i Sportvilág, katolički mesečnik Hitélet, te Református Élet. Devedesetih godina u štampariji Forum štampan je i prvi privatni list na mađarskom jeziku − Napló.
I dalje se tu štampa Službeni glasnik Autonomne Pokrajine Vojvodine, na pet jezika. Od 1957. godine odštampano je više hiljada knjiga za izdavačko preduzeće Forum. Tu su pripremani i HID i Létünk, jedno vreme je štampan Új Symposion, štampana su i izdanja za razonodu u višemilionskim tiražima – listovi Asteriks i Obeliks, Talični Tom (imao je i izdanja na mađarskom jeziku), Stripoteka, Ljubavni romani itd.

U našem proizvodnom programu nalaze se dnevni listovi, novine, katalozi, magazini, koverte, poštanske marke, prospekti, blokovska roba (fakture, otpremnice, racuni), knjige, mini knjige, brošure, publikacije, reklamni letak, vizit karte, memorandumi, pozivnice, plakati, kalendari, i još mnogo toga…

Naš odnos prema klijentima je profesionalan i odgovoran

U našem poslovanju, veliku pažnju posvećujemo kvalitetu štampe, poštujemo zadate rokove, kao i sve ostale prohteve kupaca. Veliko iskustvo u oblasti grafike i štampe nam omogućuje da sve zadatke rešimo na obostrano zadovoljstvo i korist naših saradnika.