USLUGE

KOMPLETNA USLUGA IZRADE GRAFIČKIH PROIZVODA

Štamparija Forum je osnovana 1957. godine u Novom Sadu i od tada neguje tradiciju kompletne i kvalitetne izrade svih vrsta grafičkih proizvoda: od knjiga u mekom ili tvrdom povezu, preko novina i akcidencije, pa sve do poštanskih maraka.

PREPRESS

ROTACIONA ŠTAMPA

TABAČNA ŠTAMPA

KNJIGOVEZNICA

ŠTAMPA VREDNOSNICA

ŠTAMPA

 • Štampa tabaka do formata B1 (100x70cm) na četvorobojnoj mašini Heidelberg Speedmaster
 • Štampa na rotacionoj ofset mašini Mediaman na papiru širine do 126cm 
 • Štampa na rotacionoj ofset mašini Albert A200S do 94cm
 • Izrada poštanskih maraka i vrednosnica sa specijalnim alatima za perforaciju, jedinstvenim na ovim prostorima 
 • Knjige i mini knjige
 • Kalendari
 • Posteri, flajeri, akcidencija

KNJIGOVEZNICA

 • Izrada knjiga u tvrdom povezu
  – ručni rad
 • Mašinsko šivenje knjižnog bloka
 • Povez knjiga toplim lepilom
 • Savijanje tabaka
 • Povez klamerom
 • Povez spiralom (kalendari)
 • Plastifikacija
 • Perforacija
Grb SRBIJA vektor 300px