Štamparija Forum

D.o.o. MagyarSzó Kft. Lapkiadó
21000 Novi Sad
Vojvode Mišića 1.

KOMPLETNA USLUGA ŠTAMPE & DORADE

Štamparija Forum ima dugogodišnju tradiciju u oblasti štampe od 1957 godine, ne samo na domaćem nego i inostranom tržištu.
Mi smo specijalizovani za štampu poštanskih maraka, tabačnu štampu, roto štampu i knjigovezačke radove.

PREPRESS

ROTO ŠTAMPA

TABAČNA ŠTAMPA

DORADA

ŠTAMPA MARAKA

ASORTIMAN ŠTAMPE

 • ŠTAMPA TABAKA DO B/1 NA OFFSET MAŠINI HEIDELBERG SPEEDMASTER
 • ŠTAMPA NA OFFSET ROTO MAŠINI
  MEDIAMAN do 126cm
 • ŠTAMPA NA OFFSET ROTO MAŠINI A-200 S
 • ŠTAMPA NA OFFSET ROTO MAŠINI A-101 S
 • ŠTAMPA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA SA SPECIJALNIM ALATIMA ZA PERFORACIJU, JEDINSTVENIM NA OVIM PROSTORIMA
 • ZLATOTISAK
 • KNJIGE
 • MINI KNJIGE

DORADA

 • TVRD POVEZ – RUČNI RAD
 • POVEZ KLAMEROM
 • ŠIVENJE
 • POVEZ TOPLIM LEPILOM – PONY BINDER
 • POVEZ TOPLIM LEPILOM – WOHLENBERG
 • PLASTIFIKACIJA
 • SAVIJANJE
 • PERFORACIJA

ISO 9001:2015 je jedan od najrasprostranjenijih međunarodnih standarda. Ovim standardom smo unapredili naše poslovanje i efikasnost na zadovoljstvo korisnika.

Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom su:

 • poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • povećanje zadovoljstva korisnika,
 • sticanje i učvršćivanje poslovnog poverenja kod korisnika,
 • kontinualno poboljšanje performansi,
 • bolje razumevanje procesa u organizaciji,
 • jasno definisanje odgovornosti i ovlašćenja
 • poboljšavanje interne i eksterne komunikacije u organizaciji
 • poboljšavanje finansijskih uspeha organizacije…

ISO 14001:2015 je standard koji specifira zahteve kojima se postavlja okvir za razvijanje sistema menadžmenta životnom sredinom. Ovim procesnim pristupom smo poboljšali uticaj organizacije i pojedinaca na životnu sredinu.

Prednosti primene i sertifikacije sistema menadžmenta životnom sredinom su:

 • identifikovanje ekoloških aspekata uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga
 • sticanje i održavanje tržišnog udela promovišući “zelenu” sliku organizacije
 • postizanje i prezentovanje uticaja na životnu sredinu svim zainteresovanim stranama
 • smanjenje premije osiguranja
 • smanjenje troškova kroz efikasnije korišćenje resursa
Grb SRBIJA vektor 300px