O NAMA

Štamparija Forum osnovana je davne 1957. godine, sa prvenstvenim ciljem da štampa dnevne novine „Magyar Szó” i ostala izdanja na jezicima nacionalnih manjina. Istovremeno započeta je i tradicija izrade kvalitetnih knjiga, prvenstveno na mađarskom jeziku, ali i za inostrano tržište. Danas, Štamparija Forum posluje u sklopu D.o.o. Magyar Szó Kft., čiji je osnivač Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine.
Forumovi kaligrafi, litografi, cinkografi, mašinisti, grafički dizajneri knjiga i plakata i crtači stripova stekli su zavidnu međunarodnu reputaciju. Kao dokaz postoji mnoštvo međunarodnih nagrada koje su osvojene za razne knjige, monografije i plakate, ali i međunarodno priznata stručnost i preciznost u izradi poštanskih maraka.
Gotovo da ne postoje novine ili časopisi na mađarskom jeziku, koje se izdaju u Srbiji, a da nisu u nekom trenutku izrađivane u Forumu. Najpoznatije su: Magyar Szó, Hét Nap (ranije 7Nap), Dolgozók, Képes Ifjúság (ranije Ifjúság), Jó Pajtás, Mézeskalács, itd. Tu su se štampali i Buksi, Sportvilág, katolički mesečnik Hitélet, kao i mesečnik reformatske crkve Refromátus Élet. Devedesetih godina prošlog veka u Štampariji Forum štampan je i prvi privatni list na mađarskom jeziku – Napló. Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine na srpskom i na jezicima nacionalnih manjina u službenoj upotrebi na teritotiji APV se i dan danas tu izrađuje.
U preko 60 godina dugoj istoriji štamparije, izrađeno je više hiljada naslova knjiga za Izdavački Zavod Forum. Tu su pripremani kultni HÍD, Létünk, a jedno vreme i Új Symposion. Izdanja za razonodu u višemilionskim tiražima, kao što su Stripoteka, Ljubavni romani, Asteriks i Obeliks, Talični Tom (poslednja dva i na mađarskom jeziku) su takođe štampana u našoj štampariji.
U našem proizvodnom programu nalaze se dnevni listovi, novine, katalozi, magazini, koverte, poštanske marke, prospekti, blokovska roba (fakture, otpremnice, računi), knjige, mini knjige, brošure, publikacije, flajeri, vizit karte, memorandumi, pozivnice, kalendari i još mnogo toga.
U našem poslovanju veliku pažnju posvećujemo kvalitetu štampe, poštovanju zadatih rokova, kao i na sve dodatne zahteve kupaca. Veliko iskustvo u oblasti izrade grafičkih proizvoda omogućuje nam da sve zadatke naših poslovnih partnera, ma koliko oni kompleksni bili, rešavamo na obostrano zadovoljstvo.